Medlem

Här hittar du som är medlem i Förening för rörligt kustartilleri information om arbetsdagar, kamratträffar, årsmöten och andra aktiviteter.

Nyheter

Information till medlemmar julen 2022

Info till medlemmar julen 2022

Muséets fasta utställning

Verksamheten har framför allt koncentrerats till den inre utställningshallen. Materielen har omrangerats och utbyggnaden av rörliga modulväggar har fortsatt för att göra delutställningarna än mer förbands- och tjänsteinriktade. Som exempel kan nämnas att den tidigare fordonssamlingen är splittrad och fordonen är istället utställda i förbandsutställningarna.

Förutom att utställningsobjekten har flyttats så har nya förklarande texter och berättelser tagits fram till förband och verksamheter som tidigare saknats, exempelvis rörligt spärrkompani, rörlig mimspärrtropp, sambands- och underhållstjänst.

Genom att leda besökaren genom muséets olika delar vill vi skapa ökad förståelse för hur de olika enheterna är sammansatta. Vi hoppas på så sätt att muséets samlingar ökar besökarnas kunskaper om hur de rörliga artilleri-, robot och minförbanden inom kustartilleriet var organiserade. Vårt mål med förändringsarbetet är vidare att utveckla muséets stående utställning så att besökaren upplever en ”röd tråd” i utställningens olika delar.

Café FIKA

Inför säsongen 2023 kommer vi att fortsätta med vårt caféutbud och försäljning av “KA produkter”

Varmt välkomna till muséet. Vi har öppet varje dag 26/6 - 3/9 kl. 1000 - 1600.

Verksamhet 2023

 • Årsmöte 2023-03-14 Tid och plats meddelas senare.
 • Museivärdsmiddag 2023-03-29
 • Utsättning av materielen 2023-04-18–20
 • Utbildning museivärdar inför ny säsong 2023-06-17
 • Erfarenhetsmöte museivärdar 2023-09-02
 • Medlemsdag 2023-09-02
 • Insättning av materielen 2023-09-19–21

Kamratträffar

På Nellys Café och hembageri, Pantarholmen Landsvägsgatan 2, kl. 0930

 • Feb 07
 • Mar 07
 • Apr 04
 • Maj 02
 • Sep 05
 • Okt 03
 • Nov 07
 • Dec 05

Arbetsdagar

Ideella arbetsdagar på Aspö

Vi är ett glatt gäng, som träffas på torsdagar och utan ersättning arbetar med olika projekt, som utvecklar museet och bevarar det rörliga kustartilleriet och dess spännande historia. Vi behöver medhjälpare med all typ av kunskap och erfarenhet, yngre och äldre, kvinnor och män.

Det är du själv som bestämmer, hur mycket du vill vara med och vad du kan tänka dig göra. Vi är många glada amatörer och några sakkunniga som med våra erfarenheter och utbildningsbakgrunder arbetar med vårt museum. Vi ser fram emot att få nya medlemmar med i vårt arbete och vår sociala samvaro. Är du intresserad kontakta våra museiföreståndare 0768-35 62 90 eller 0709-48 43 20.

Föreningen

Medlemstidning

I hög upplösning: Rörliga bladet nr 1 2021 32,6 MB
Komprimerat: Rörliga bladet nr 1 2021 2,4 MB

Vision och färdplan

Visions- och Färdplansdokumentet för 2026 finns här: Färdplan 2026 (v4)

Stadgar

Föreningens stadgar, per 2019-03-12, kan du läsa här: Stadgar

Styrelse

Revision

 • Anders Holgerssons, auktoriserad revisor från Holgerssons revision AB
 • Magnus Rydh, lekmannarevisor
 • Peter Glimvall, lekmannarevisorssuppleant

Valberedning

 • Reine Lindqvist, sammankallande valberedare
 • Henrik Jarlung, valberedare
 • Göran Karlsson, valberedare

Dokument från årsmötet 2022

Protokoll från årsmötet 2022 kan du läsa här:
Årsmötesprotokoll 2022
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse
Bilaga 2, Årsbokslut
Bilaga 3, Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen från 2022 finns här: Verksamhetsberättelse 2022

Dokument från årsmötet 2021

Protokoll från årsmötet 2021 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelsen från 2020 finns här: Verksamhetsberättelse 2020

Dokument från årsmötet 2020

Protokoll från årsmötet 2020 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelsen från 2019 finns här: Verksamhetsberättelse 2019

Dokument från årsmötet 2019:

Protokoll från årsmötet 2019 kan du läsa här: Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelsen från 2018 finns här: Verksamhetsberättelse 2018