Museum för rörligt kustartilleri är placerat på Aspö i Karlskrona skärgård. Museet har en omfattande samling av materiel som funnits vid det rörliga kustartilleriet. Samlingen förklarades 2005 av en statlig utredning så unik att den inte fick skingras. Till Aspö finns vägfärja som går regelbundet. Bil- och cykelväg leder till museiområdet.

Museet består av en inomhus- och en utomhusutställning. Utställningslokalen är uppdelad i två större utställningsytor samt i tre mindre rum benämnda ordersalen, minnesrummet och biblioteket. Sammanlagda inomhusytan är ca 1 850 m2. Materiel placerad utomhus återfinns på en utställningsyta motsvarande den inomhus.

Materielen som finns i samlingarna är från slutet av 1800-talet till nedläggningen av det rörliga kustartilleriet år 2000. Samlingen omfattar kanoner, eldledningsutrustningar, robotmateriel, luftvärnsmateriel, strids- och sambandsmateriel, underhållsmateriel, terrängfordon, motorcyklar och uniformer. Merparten av samlingen är förbandsmateriel från andra världskriget och framåt.

Under “Förbandstyper” beskrivs de olika förband och enheter som har funnits inom det rörliga kustartilleriet. Från kustartilleridivisioner, kustartilleribataljoner, rörliga spärrbataljoner, lätta robotbatterier m/52 till kustartilleribataljon 12/80 och tungt kustrobotbatteri 90.

I ordersalen, minnesrummet och biblioteket blandas det rörliga kustartilleriets historia med KA 2:s och det fasta kustförsvarets historia.